PRISER OG BETINGELSER
Jeg tar gjerne imot korte telefonhenvendelser og/eller epostforespørsler for en foreløpig avklaring av om dette er noe jeg som advokat kan eller ønsker/har anledning til å bistå med, noe jeg selvfølgelig velger fritt. Dette koster ikke noe.

Dersom dette følges opp med samtale, rådgivning mv og/eller jeg påtar meg et oppdrag, vil det bli utarbeidet oppdragsbekreftelse i henhold til advokatforeningens regler.

De fleste oppdrag vil bli fakturert etter medgått tid. Veiledende timepris er fra kr. 1500,– til kr. 1800,– eks mva, dvs kr. 1875,– til kr. 2250,– inkl. mva. Jeg fakturerer pr. påbegynt kvarter.

I de fleste saker som gjelder fast eiendom der det er oppstått tvist, vil en betydelig del av advokatomkostningene kunne dekkes av rettshjelpforsikringen som er en del av villaeier/landbruks/innbo og løsøreforsikring. I tilfelle ekspropriasjon og skjønn, eventuelt forutgående forhandlinger med kommune eller stat i den forbindelse, dekkes advokatkostnadene av vedkommende offentlige etat. Dette kan etter avtale avklares av meg i forbindelse med etableringen av eventuelt oppdrag.


fjelladvokaten.no    -    tlf: 47 45 38 41    -    e-post: jsn@fjelladvokaten.no