FAGOMRÅDER

Fast eiendoms rettsforhold, herunder:
Naboforhold
Rettigheter i fast eiendom
Tomtefeste
Sameie
Hyttejus
Landbruksjus
Friluftsloven, jakt og fiske
Bygnings- og reguleringsaker
Ekspropriasjonssaker og skjønn
Utbyggingsavtaler

Arv og skifte av dødsbo, herunder:
Testament
Bostyreoppdrag/testamentfullbyrder
Avtaler i forbindelse med generasjonsskifte og arv i familieforhold
Fremtidsfullmakt


fjelladvokaten.no    -    tlf: 47 45 38 41    -    e-post: jsn@fjelladvokaten.no